usa.xmc.pl

🇺🇸 United State of America, Boże Pobłogosław Amerykę :-)

.:: Translator ::.

ArabicChinese (Simplified)DanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkish

🇺🇸 Przemysł Wydobywczy USA

USA posiadają i eksploatują ogromne zasoby surowców mineralnych1; najzasob­niejsze w złoża są Kordyliery, Niz. Zatokowa i Appalachy. Największe znaczenie ma wydo­bycie surowców energetycznych.: ropy naft., gazu ziem­nego, węgla i uranu, Górnictwo ropy naft, jest rozwinięte na południu kraju, gdzie na Niz. Zato­kowej i szelfie Zat. Meksykańskiej występują najbogatsze w kraju złoża, eksploatowane w Teksasie (ok 25% produkcji krajowej, 1992) i Luizjanie. Poza tym ropę naftową wydobywa się w Kansas i Oklahomie, Nowym Meksyku, Wy­oming Kalifornii, a od końca lat 70 również na północy Alaski (24% produkcji krajowej). Spa­dek wydobycia ropy naftowej (424 mln t -1980, 363 mln t – 1992, 3 miejsce ta świecie) jest związany z wyczerpywaniem się złóż (zasoby ropy naft w S.Z. szacuje się na 4 mld t) rosnącymi kosztami eksploatacji (kilkakrotnie wyższe niż na Bliskim Wsch.). Gaz ziemny wydobywa się ze złóż towarzy­szących ropie naft. i samoistnych, głównie w Tek­sasie i Luizjanie (łącznie ponad 60% wydo­bycia krajowego) oraz ta Nowym Meksyku, Wyoming i Oklahomie (pole gazowe Hugo­ton).

Stany Zjednoczone posiadają duże (ok. 220 mld t) zasoby węgla kamiennego, głównie koksującego i antra­cytu, o dogodnych geologicznie warunkach eksploatacji; ok. 60% węgla wydobywa się systemem odkrywkowym; największe zagłębia węglowe występują na Wielkich Równinach, w Appalachach i G. Skalistych. głównymi producentami węgla kamiennego, są stany położone w Appalachach. W Dakocie Pn. wydobywa się węgiel bnunatny (79 mln t, 1991). S.Z. są drugim po Chinach producentem węgla kamiennego. W okresie 1970-92 wydobycie węgla kamiennego wzrosło o ponad 270 mln t w związku z rosnącym zapotrze­bowaniem energetyki i eksportem.

Stany Zjednoczone są naj­większym eksporterem węgla kamiennego, głównie do Europy Zachodniej Japonii, Kanady. W Kordylierach jest wydobywana nuda uranu, głównie w Nowym Meksyku (Biuewater), Wyoming oraz na po­graniczu stanów Utah i Kolorado. Z rud metali najwięcej eksploatuje się rud żelaza, miedzi, cynku i ołowiu. Najbogatsze złoża rud żelaza, zawierające głównie hematyt i magnetyt, występują w stanie Minnesota (Mesabi Ranga – eksploatowana od ponad 100 lat, Cuyuna Ran­ga), gdzie większość rud wydobywa się sy­stemem odkrywkowym, oraz w Alabamie, Mis­souri, Wyoming i Utah. Ponad 90% krajowego wydobycia rud miedzi pochodzi z Arizony (największa kopalnia w Monendi), Utah (wielka kopalnia odkrywkowa w Bingham) i No­wego Meksyku. Bogate pokłady rud cynkowo-ołowiowych zostały ta większości wyeksploatowane.

Główne regiony wydobycia znajdują się w Missouri (ok. 40% krajowej produkcji oło­wiu), Idaho, Montanie, Arizonie, Kolorado i Tannessee (ok. 20% krajowej produkcji cyn­ku). Niewielkie wydobycie boksytów w Arkan­sas i Alabamie, w małym stopniu pokrywa zapotrzebowanie krajowe. Z rud metali nieżelaznych., wykorzystywanych głównie do produkcji stali, Stany Zjednoczone posiadają jedynie duże zasoby molibdenu i wanadu, eksploatowane w Kolorado, Utah i Arizonie. Metale szlachetne wydobywa się w zachodniej części kraju: srebro w stanach: Idaho, Alaska i Nevada, złoto w Idaho, Kalifornii, Alasce i Nayadzie, platynę (310 t, 1990) w Montanie. Spośród surowców dla przemysłu chemicznego, największe znaczenie mają złoża fosfo­rytów, siarki, soli potasowej i soli kamiennej. Najbogatsze złoża fosforytów występują na Florydzie (ta rejonie Tampa) są to piaski i żwiry fosforytowe, eksploatowane odkrywkowo. Znaczny udział w produkcji fosforytów mają również stany: Karolina Pn. Idaho i Utah. Około 30% krajowej produkcji siarki stanowi siarka rodzima, wydobywana metodą podziemnego wytopu ze złóż na wybrzeżu Zat. Meksykańskiej i pobliskich – podmorskich, w Luizjanie i Teksasie.

Pozostałą część siarki uzyskuje się przy odsiarczaniu ropy naft. i gazu ziemnego. Głównymi obszarami eksplo­atacji soli potasowych są: rejon Carlsbadu w Nowym Meksyku, dostarczający ok 90% pro­dukcji krajowej, oraz Saidurs (koło Salt Lake Cify) w Utah. Największe złoża soli kamiennej występują w Luizjanie, Teksasie oraz nad jez. Enie w Ohio. S.Z. są największym producentem fosforytów, siarki i soli kamiennej w świe­cie.