*** Time ***
USA mini FLAG
New York

 

馃嚭馃嚫 United State of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

.:: Translate ::.

ArabicChinese (Simplified)DanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkish

馃嚭馃嚫 Przemys艂 Chemiczny USA

Jako, 偶e jedn膮 z najwa偶niejszych ga艂臋zi przemys艂u ameryka艅skiego jest przemys艂 chemiczny postanowi艂em podda膰 go szerszej analizie korzystaj膮c z danych zawartych w raporcie opublikowanym przez American Chemistry Council (ACC)1 pod koniec 2001 r., o roz颅woju ameryka艅skiego przemys艂u chemicznego. Rok 2001 by艂 dla tego prze颅mys艂u w USA najtrudniejszy w ci膮gu ostatnich 20 lat. Do g艂贸wnych przyczyn niekorzystnego rozwo颅ju sytuacji w tej bran偶y przemys艂u ameryka艅skie颅go eksperci ACC zaliczyli min.:

– spowolnienie tempa wzrostu gospodarki ame颅ryka艅skiej,
– wysokie ceny surowc贸w w pierwszych miesi膮cach ubieg艂ego roku,
– stanowisko kraj贸w OPEC o zmniejszeniu poziomu wydobycia ropy naftowej,
– ma艂o stabilna sytuacja na rynkach walutowych
– mocny kurs dolara USA, utrudniaj膮cy eksport,
– spadaj膮cy popyt, w nast臋pstwie recesji w sek颅torze przemys艂owym,
– spadaj膮ce ceny niekt贸rych rodzaj贸w produk颅t贸w chemicznych.

W dostawach rynkowych wyrob贸w chemicz颅nych przez przemys艂 ameryka艅ski w 2001 r. od颅notowano stagnacj臋. Utrzyma艂y si臋 one na pozio颅mie 2000 r. tj. oko艂o 460 mld USD. Uwzgl臋dniaj膮c inflacj臋 by艂 to jednak realny spadek dostaw o oko艂o 3%. Nale偶y zaznaczy膰, 偶e ju偶 w 2000 r. ob颅serwowano pierwsze oznaki spadku dynamiki do颅staw towar贸w chemicznych na rynek, tym niemniej dostawy te w por贸wnaniu do 1999 r. by艂y jeszcze nominalnie o 5,8%, a realnie o 1,8% wy偶颅sze.

We wspomnianym raporcie eksperci ACC wy颅szczeg贸lnili w przemy艣le chemicznym cztery g艂贸w颅ne grupy wyrob贸w, a mianowicie:

– surowce chemiczne podstawowe,
– chemikalia specjalne,
– produkty farmaceutyczne i ochrony ro艣lin,
– produkty chemiczne u偶ytkowe min. kosmetyki, 艣rodki do mycia, czyszczenia itd.

Surowce chemiczne podstawowe. Wst臋pnie ocenia si臋, 偶e dostawy tych surowc贸w na rynek ameryka艅ski w 2001 r. zmniejszy艂y si臋 w por贸w颅naniu z 2000 r. nominalnie o oko艂o 5,8% do pozio颅mu 158,8 mld USD. Szczeg贸lnie wyra藕nie spad艂y dostawy produkt贸w petrochemicznych i p贸艂wyro颅b贸w chemicznych. By艂 to spadek o oko艂o 13,5% do poziomu 45,3 mld USD. W ci膮gu trzech pierwszych kwarta艂贸w ubieg颅艂ego roku w por贸wnaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim zmniejszy艂a si臋 produkcja benzenu o 24,1%, etylenu 鈥 o 11,4%, propylenu 鈥 o 9,6% i styrenu 鈥 0 24,7%. Nieznacznie, tytko 鈥 0,3% do poziomu 20,3 mld USD, zmniejszy艂y si臋 dostawy chemikali贸w nieorganicznych. Wzros艂y
natomiast dostawy w zakresie materia艂贸w do pro颅dukcji nawoz贸w chemicznych 02,5% do poziomu 10,3 mld USD.

Produkty chemiczne specjalne. W grupie che颅mikali贸w specjalnych, jak si臋 ocenia, nast膮pi艂 w 2001 r. wzrost dostaw o oko艂o 3,0% do poziomu 108,2 mld USD. Obserwuje si臋 jednak znaczne zr贸偶nicowanie mi臋dzy poszczeg贸lnymi grupami produkt贸w. Spadek dostaw nast膮pi艂 m.in. w gru颅pie 艣rodk贸w do klejenia i uszczelniania o oko艂o 2% do 8,4 mld USD, niekorzystnie rozwija艂a si臋 tak偶e sytuacja na rynku katalizator贸w redukcji chemicznych (spadek 0 2,3% do 1,8 mld USD) oraz chemikali贸w na potrzeby elektroniki (spadek r贸wnie偶 o 2,3% do poziomu 6,4 mld USD). Przy颅rosty dostaw odnotowano z kolei w zakresie m.in. materia艂贸w chemicznych pokryciowych (o 2,5% do 19,0 mld USD), gaz贸w przemys艂owych (o 4,3% do 6,3 mld USD), a tak偶e w grupie pozo颅sta艂ych chemikali贸w specjalnych (o 4,5% do 66,4 mld USD).

Produkty ochrony 偶ycia i ro艣lin obejmuj膮 dwie g艂贸wne grupy, a mianowicie: farmaceutyki i 艣rodki ochrony ro艣lin. Wst臋pnie ocenia si臋, 偶e dostawy towar贸w tej grupy w 2001 r. wzros艂y 02,8% do po颅ziomu 138,0 mld USD. Ponadprzeci臋tnie wzrosty dostawy 艣rodk贸w ochrony ro艣lin o 4,8% do 13,7 mld USD. Podobnie odnotowano wzrost dostaw w grupie farmaceutyk贸w, jednak w tempie ni偶szym oko艂o 2,5% do poziomu 124,3 mld USD.

Produkty chemiczne u偶ytkowe. Ten sektor prze颅mys艂u chemicznego odznacza艂 si臋 w 2001 r. naj颅szybszym wzrostem. Wed艂ug wst臋pnej oceny ACC wzrost dostaw wyni贸s艂 w ub.r. oko艂o 5,5%, do poziomu 55,1 mld USD. W raporcie podkre艣lono r贸wnocze艣nie, 偶e pomimo trudnych warunk贸w rynkowych ameryka艅颅ski przemys艂 chemiczny m贸g艂 odnotowa膰 w ub.r. rosn膮ce dochody. Eksperci ACC oceniaj膮 ubieg艂o颅roczny wzrost zysk贸w tej ga艂臋zi na poziomie 3,3%. Zbli偶y艂y si臋 one w sumie do poziomu 105,5 mld USD. W poszczeg贸lnych grupach wyrob贸w chemicznych sytuacja by艂a zr贸偶nicowana. Wzro颅s艂y zyski w grupie produkt贸w ochrony 偶ycia i ro艣lin oraz w grupie produkt贸w chemicznych u偶ytko颅wych. Zmala艂y natomiast w grupie surowc贸w che颅micznych podstawowych i w grupie produkt贸w chemicznych specjalnych.

W 2001 r. pogorszenie sytuacji na ameryka颅艅skim rynku chemicznym odczuli r贸wnie偶 zagra颅niczni dostawcy na ten rynek. Import ameryka艅ski na potrzeby tego przemys艂u wzrasta艂 wyra藕nie wolniej ni偶 w latach wcze艣niejszych. O ile bowiem w 2000 r. wspomniany import wzr贸s艂 o oko艂o 18,4% do poziomu 73,6 mld USD, to po pierwszych trzech kwarta艂ach 2001 r. wzrost ten oscylowa艂 wok贸艂 9,0% i 59,4 mld USC. W/w raporcie ?The Business of Chemistry in the USD鈥 ocenia si臋, 偶e w ci膮gu ca艂ego ubieg艂ego roku import chemiczny do USA wzr贸s艂 o 11,5% i osi膮gn膮艂 poziom oko艂o 82,0 mld USD. Jeszcze ni偶sze tempo wzrostu im颅portu chemicznego na rynek ameryka艅ski przewi颅duje si臋 w bie偶膮cym 2002 r. na poziomie 7,7%.

Wolniej od importu chemicznego wzrasta艂 ameryka艅ski eksport chemiczny. Eksperci ACC oceniaj膮 偶e w ubieg艂ym roku wzr贸s艂 on o oko艂o 4,3% do poziomu 83,3 mld USD. Bilans obrot贸w w ameryka艅skim handlu chemikaliami zamkn膮艂 si臋 w ub.r. nieznaczn膮 oko艂o 1,3 mld USD nad颅wy偶k膮. Wolniejsze tempo wzrostu ameryka艅skie颅go eksportu chemicznego utrzyma si臋, jak oce颅niaj膮 eksperci ACC, r贸wnie偶 w bie偶膮cym 2002 r.


.:: Menu ::.