*** Time ***
USA mini FLAG
New York

 

馃嚭馃嚫 United State of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

.:: Translate ::.

ArabicChinese (Simplified)DanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkish

馃嚭馃嚫 Obszary Kultury Organizacji USA

Cywilizacja organizacji to obowi膮zuj膮cy w niej niepisany kodeks, zbi贸r symboli, warto艣ci, wzorc贸w i norm uznawanych i realizowanych przez wszystkich pracownik贸w. Reguluje spos贸b wzajemnego odnoszenia si臋 pracownik贸w do siebie oraz wszelkie przejawy wsp贸艂pracy, rywalizacji, komunikowania si臋, traktowania podw艂adnych przez prze艂o偶onych itp. Kultura organizacji obejmuje tak偶e postawy pracownik贸w wobec ich w艂asnej pracy oraz relacje z otoczeniem (klientami, kooperantami, lokaln膮 czy szerzej poj臋t膮 spo艂eczno艣ci膮).

USA XMC.PL FLAGA

Obszary kultury organizacji s膮 praktycznym wyrazem stosowania naczelnych dla danej organizacji warto艣ci. Jako obowi膮zuj膮cy wzorzec dzia艂ania wpisuje si臋 w tradycj臋 firmy i jest przekazywana nowym pracownikom w procesie ich adaptacji. Pe艂ni istotn膮 funkcj臋 w budowaniu zespo艂贸w, w motywowaniu pracownik贸w itp.

W USA lista takich warto艣ci wg. Mike`a Woodcocka i Dave`a Francisa (powsta艂a na podstawie bada艅 wielu przedsi臋biorstw ameryka艅skich ) zwi膮zana jest z czterema funkcjami organizacji:

funkcj膮 kierownicz膮,
funkcj膮 wykonawcz膮,
funkcj膮 spo艂eczn膮,
funkcj膮 obronn膮.

Funkcja kierownicza
Aspekt w艂adzy: Grupa kierownicza powinna mie膰 wystarczaj膮ce umiej臋tno艣ci, autorytet i wp艂yw, aby m贸c decydowa膰 o organizacji. Powinna tak偶e zdawa膰 sobie spraw臋 z tego, 偶e w艂adza jest konsekwencj膮 ich pozycji w organizacji i los organizacji zale偶y przede wszystkim od nich.
Zasada: szefowie musz膮 kierowa膰.

My艣lenie elitarne: Szef o niedostatecznych kwalifikacjach mo偶e wyrz膮dzi膰 firmie du偶e szkody. Organizacje powinny zdawa膰 sobie spraw臋 ze znaczenia, jakie ma typowanie i przygotowywanie najlepszych kandydat贸w do zaj臋cia r贸l kierowniczych.
Zasada: 艣mietanka na wierzch.

Wynagradzanie: Szefowie musz膮 pracowa膰 nieustannie i energicznie dla osi膮gni臋cia cel贸w organizacyjnych. Organizacje odnosz膮ce sukcesy powinny zach臋ca膰 ich do pracy, zauwa偶a膰 i wynagradza膰 wyniki.
Zasada: licz膮 si臋 czyny i wyniki.

Koncentracja: Wa偶ne jest, aby wysi艂ek nakierowany by艂 na istotne zadania. Je偶eli 艣rodki s膮 niew艂a艣ciwie u偶yte, zdolniejsze kierownictwo innego przedsi臋biorstwa wykorzysta to i odbierze nam udzia艂 w rynku. Organizacje powinny przeznacza膰 艣rodki na zadania, kt贸re daj膮 wyniki.
Zasada: Nale偶y robi膰 to, co istotne 鈥 to, co przynosi rezultat.

Efektywno艣膰: Cz臋sto si臋 zdarza, 偶e ma艂y b艂膮d ma nieproporcjonalne znaczenie dla jako艣ci ca艂o艣ci. Wysi艂ek, aby ka偶de zadanie wykona膰 dobrze daje przewag臋 konkurencyjn膮. Organizacje powinny poszukiwa膰 lepszych sposob贸w osi膮gni臋cia rezultat贸w i zach臋ca膰 do wprowadzania innowacji.
Zasada: pracuj dobrze.

Ekonomia: Du偶o 艂atwiej jest wyda膰 pieni膮dze ni偶 je zarobi膰. Brak kontroli wydatk贸w jest cz臋stym powodem upad艂o艣ci przedsi臋biorstw. Ka偶da dzia艂alno艣膰 kosztuje, kto艣 gdzie艣 zawsze musi za ni膮 zap艂aci膰 Organizacje powinny rozumie膰, jak wa偶ne s膮 uwarunkowania ekonomiczne.
Zasada: nie ma darmowych obiad贸w.

Funkcja spo艂eczna

Sprawiedliwo艣膰: Kierownictwo organizacji wp艂ywa poprzez swoje dzia艂anie na 偶ycie ludzi tak wewn膮trz, jak i na zewn膮trz firmy. To, co robi膮 鈥 i to, czego zaniedbuj膮 鈥 ma odczuwalne reperkusje dla jako艣ci 偶ycia personelu. Je偶eli funkcja w艂adzy wykonywana jest z humanitaryzmem i sprawiedliwo艣ci膮 powoduje wzrost zaufania i zaanga偶owania pracownik贸w. Organizacje powinny dostrzega膰, 偶e wa偶ne jest to, co ludzie my艣l膮, czuj膮 i prze偶ywaj膮.
Zasada: ten, kto si臋 troszczy 鈥 wygrywa.

Praca zespo艂owa: Dobrze zorganizowana i umotywowana grupa robocza mo偶e wykona膰 wi臋cej ni偶 suma jednostek wchodz膮cych w jej sk艂ad. Talent jednego cz艂onka zespo艂u wyr贸wnuje s艂abo艣膰 drugiego. Jest wa偶ne, aby ludzie czuli, 偶e przynale偶膮 do zespo艂u. Organizacje powinny stara膰 si臋 艣wiadomie wykorzysta膰 efektywn膮 prac臋 zespo艂ow膮.
Zasada: ci膮gn膮膰 w jedn膮 stron臋.

Prawo i porz膮dek: Ka偶da spo艂eczno艣膰 wypracowuje jakie艣 ramy dopuszczalnych zachowa艅. Organizacje wywieraj膮 du偶y wp艂yw na 偶ycie pracownik贸w. Szefowie cz臋sto wyst臋puj膮 zar贸wno jako s臋dziowie i jako 艂awnicy, z regu艂y bez 偶adnej instancji odwo艂awczej. Organizacje powinny formu艂owa膰 dobrze wywa偶ony system regu艂 i strzec jego przestrzegania.
Zasada: sprawiedliwo艣膰 musi panowa膰.

Funkcja obronna

Obrona: Wiele organizacji funkcjonuje w otoczeniu, w kt贸rym panuje zasada ?zje艣膰 albo zosta膰 zjedzonym?. We wszystkich przedsi臋biorstwach zdolni ludzie planuj膮 jak rozszerzy膰 dzia艂alno艣膰 kosztem konkurent贸w. Organizacje powinny studiowa膰 zagro偶enia zewn臋trzne i przygotowywa膰 obron臋.
Zasada: poznaj swojego wroga.

Konkurencyjno艣膰: Zdolno艣膰 konkurowania jest jedyn膮 pewn膮 recept膮 na prze偶ycie. Prawda ta jest dobrze znana kierownictwu, ale jest z regu艂y znacznie mniej u艣wiadomiona i akceptowana wewn膮trz ca艂ej organizacji. Firmy powinny podejmowa膰 wszelkie kroki dla poprawy swej konkurencyjno艣ci. W 艣wiecie biznesu prze偶ywaj膮 najlepsi i ulegaj膮 najs艂absi.
Zasada: najbardziej 偶ywotni prze偶ywaj膮.

Wykorzystywanie mo偶liwo艣ci 鈥 podejmowanie ryzyka: Niezale偶nie od tego, jak wspaniale dzia艂alno艣膰 jest zaplanowana, w spos贸b nieunikniony pojawiaj膮 si臋 zar贸wno nieoczekiwane mo偶liwo艣ci jak i nieoczekiwane zagro偶enia. Organizacji nie sta膰 na to, aby nie zwraca膰 na nie uwagi. Rozs膮dniej jest by膰 aktywnym i szuka膰 nowych mo偶liwo艣ci ni偶 pozwoli膰 innym, bardziej przedsi臋biorczym, na ich uchwycenie. Organizacje powinny aktywnie podejmowa膰 ryzyko.
Zasada: zaryzykuj i wygraj.

W Ameryce du偶膮 wag臋 przywi膮zuje si臋 do kultury panuj膮cej w firmie, poniewa偶 jest to podstawa do osi膮gni臋cia sukcesu. O s艂uszno艣ci tej tezy 艣wiadczy rozw贸j wielu ponad narodowych przedsi臋biorstw, takich jak np. McDonald, Amway czy American Express. Globalizacja rynku i zwi膮zana z ni膮 konieczno艣膰 prowadzenia oddzia艂贸w firm w r贸偶nych krajach jedynie potwierdzi艂a skuteczno艣膰 tego typu sposobu zarz膮dzania firm膮. Tak b艂yskotliwa i efektywna dzia艂alno艣膰 w biznesie wi膮偶e si臋 nie tylko z wyznawaniem wymienionych warto艣ci.

U 藕r贸d艂a sukcesu firmy le偶y r贸wnie偶 g艂臋boka 艣wiadomo艣膰 istnienia klienta i jego potrzeb.
W tym celu wykreowano pewne obiektywne zasady, wed艂ug kt贸rych nale偶y si臋 orientowa膰, zak艂adaj膮c r贸偶ne priorytety, zale偶nie od bran偶y i charakteru firmy.

-zasada nr.1
d膮偶y膰 do zdobycia silnej pozycji na rynkach b膮d藕 segmentach, w kt贸rych si臋 dzia艂a. Wej艣膰 do pierwszej tr贸jki lub co najmniej pi膮tki w danym regionie, kraju lub na rynku 艣wiatowym. Nie skupia膰 si臋 tylko na wielko艣ci exportu, czy zasi臋gu, ale tak偶e na zachowaniu standardu jako艣ci i utrzymaniu marki.
-zasada nr.2
bezkompromisowa orientacja na klient贸w we wszystkich dzia艂ach przedsi臋biorstwa oznaczaj膮ca dok艂adne rozumienie potrzeb konsument贸w
-zasada nr.3
wprowadza膰 innowacje w celu zachowania zdolno艣ci konkurencyjnej i w por臋 urzeczywistnia膰 nowe rozwi膮zania. Nie perfekcjonizowa膰 pomys艂贸w i w rezultacie zbyt p贸藕no oferowa膰 zbyt drogie produkty
-zasada nr.4
przyj膮膰 orientacje na zadawalaj膮ce zyski. Przy spadaj膮cych cenach traktowa膰 obni偶anie koszt贸w jako codzienne 偶mudne zadanie. Konsekwentnie odrzuca膰 dzia艂y i wyroby, kt贸re mimo du偶ych wysi艂k贸w nie zdo艂a艂y wej艣膰 na rynek zysk贸w.
-zasada nr.5
troszczy膰 si臋 o solidne bilansowanie i finansowanie, bo jest to warunkiem koniecznym zdrowego rozwoju firmy.
-zasada nr.6
zatrudnia膰 jedynie wykwalifikowanych pracownik贸w lub zapewni膰 kompletne szkolenia. Zadba膰 o totaln膮 jako艣膰 zarz膮dzania, lojalnych i zaanga偶owanych menad偶er贸w. Stosowa膰 otwart膮 i komunikatywn膮 kultur臋 pracy w zespole

Przyk艂ad 1.: osi膮gni臋cie doskona艂o艣ci operacyjnej przez McDonald poprzez oferowanie tego samego standardu na ca艂ym 艣wiecie.

Przyk艂ad 2 : odnalezienie niszy na rynku kurierskim przez Emory Wordwide. Zaj臋艂a si臋 wy艂膮cznie przesy艂kami o wadze powy偶ej 15 funt贸w (ok. 7 kg ). Specjalizacja przynios艂a owoce w postaci zysku wi臋kszego ni偶 Federal Express.

Przyk艂ad 3 : wypo偶yczalnia samochod贸w Enterpise-Rent-Car zawi膮za艂a wsp贸艂prac臋 z firmami ubezpieczeniowymi. Z jej us艂ug korzystaj膮 cz臋sto osoby, kt贸re mia艂y wypadek i czekaj膮 na nowy lub naprawiony samoch贸d, a zosta艂y skierowane przez firmy ubezpieczeniowe. Wypo偶yczalnia oferuje starsze samochody, ma plac贸wki w odleglejszych punktach, co obni偶a koszty. Dzi臋ki d艂u偶szym okresom wynajmu ma za to wi臋ksze wp艂ywy, a jej zyski s膮 wy偶sze ni偶 Hertz, liderem tej bran偶y.

Przyk艂ad 4 : Sukces towarzystwa ubezpieczeniowego Progressive Insurance poprzez skupienie si臋 na jednej grupie: z艂ych kierowc贸w. Jego agenci kr膮偶膮 po ulicach i poszukuj膮 wypadk贸w. Ich sprawcy, kt贸rzy cz臋sto nie zostaliby ubezpieczeni przez 偶adn膮 inn膮 firm臋, zostaj膮 klientami Progressive. Firma ubezpiecza ich wed艂ug wy偶szych stawek, nast臋pnie stara si臋, aby poprawili swoje umiej臋tno艣ci jako kierowcy, ale nadal utrzymuje dla nich wy偶sze stawki. Przynosi im to wysokie zyski, mimo wy偶szych koszt贸w wyp艂aty odszkodowa艅.

Przyk艂ad 5 : Procter & Gambie przyk艂ada du偶膮 wag臋 do wizerunku firmy w zakresie szeroko rozumianej ochrony i zarz膮dzania 艣rodowiskiem. Czyni to, bowiem uwa偶a si臋 w tym przedsi臋biorstwie, 偶e zarz膮dzanie 艣rodowiskiem pomaga lepiej zrozumie膰 i wyj艣膰 naprzeciw potrzebom konsument贸w ich wyrob贸w na ca艂ym 艣wiecie. Zak艂ada si臋, 偶e tworzenie nowoczesnego podej艣cia do zagadnie艅 艣rodowiskowych zmniejszy negatywne oddzia艂ywania korporacji, jak i jej produkt贸w na 艣rodowisko, a przez to zwi臋kszy ich handlow膮 konkurencyjno艣膰. Mie艣ci si臋 to w ramach tzw.

Przysz艂o艣膰 nale偶y do ludzi umiej膮cych prze艂o偶y膰 wiedz臋 na skuteczne dzia艂anie, osi膮ganie konkretnych cel贸w.
Z dobr膮 ide膮 warto艣ci, zachowuj膮c postaw臋 pragmatyczn膮 i praktyczn膮 w oparciu o zasady i priorytety, nie mo偶na zapomnie膰 o istotnym elemencie, jakim jest budowanie i uruchamianie potencja艂u pracownik贸w organizacji.

To w艂a艣nie pracownicy i ich odkryty potencja艂 tw贸rczy zapewni sukces organizacji i zdecyduje o jej efektywno艣ci. Dlatego inwestowanie w pracownik贸w ? w ka偶dej formie, oboj臋tnie, czy chodzi o wyposa偶enie stanowisk pracy, popraw臋 atmosfery mi臋dzy pracownikami, czy te偶 zapewnienie im mo偶liwo艣ci regularnego podnoszenia kwalifikacji ? jest w USA zawsze cenn膮 inwestycj膮. Zdecydowanie mo偶na stwierdzi膰, 偶e to zespo艂y pracownicze buduj膮 opini臋 o organizacji na szerszym forum, a reklama jest ju偶 tylko 鈥渄odatkiem鈥 uzupe艂niaj膮cym obraz.

Pracownicy ameryka艅skich firm s膮 motywowani nie tylko poprzez czynniki materialne, chocia偶 odgrywaj膮 one istotne znaczenie w kszta艂towaniu ludzkich zachowa艅 w pracy. Cech膮 tego spo艂ecze艅stwa jest intensywne anga偶owanie si臋 w prac臋 zawodow膮 w poszukiwaniu spe艂nienia i sukcesu.


.:: Menu ::.