*** Time ***
USA mini FLAG
New York

.:: Translate ::.

Polish flagItalian flagKorean flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagGreek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroatian flagDanish flagFinnish flagRomanian flagSwedish flagNorwegian flagHebrew flagLatvian flagSlovak flagUkrainian flagVietnamese flagGalician flagThai flagTurkish flagHungarian flagIcelandic flag

W W W. U S A . X M C .P L

🇺🇸 United State of America, Boże Pobłogosław Amerykę :-)

🇺🇸 Przemysł Wydobywczy USA

USA posiadają i eksploatują ogromne zasoby surowców mineralnych1; najzasob­niejsze w złoża są Kordyliery, Niz. Zatokowa i Appalachy. Największe znaczenie ma wydo­bycie surowców energetycznych.: ropy naft., gazu ziem­nego, węgla i uranu, Górnictwo ropy naft, jest rozwinięte na południu kraju, gdzie na Niz. Zato­kowej i szelfie Zat. Meksykańskiej występują najbogatsze w kraju złoża, eksploatowane w Teksasie (ok 25% produkcji krajowej, 1992) i Luizjanie. Poza tym ropę naftową wydobywa się w Kansas i Oklahomie, Nowym Meksyku, Wy­oming Kalifornii, a od końca lat 70 również na północy Alaski (24% produkcji krajowej). Spa­dek wydobycia ropy naftowej (424 mln t -1980, 363 mln t – 1992, 3 miejsce ta świecie) jest związany z wyczerpywaniem się złóż (zasoby ropy naft w S.Z. szacuje się na 4 mld t) rosnącymi kosztami eksploatacji (kilkakrotnie wyższe niż na Bliskim Wsch.). Gaz ziemny wydobywa się ze złóż towarzy­szących ropie naft. i samoistnych, głównie w Tek­sasie i Luizjanie (łącznie ponad 60% wydo­bycia krajowego) oraz ta Nowym Meksyku, Wyoming i Oklahomie (pole gazowe Hugo­ton).

Stany Zjednoczone posiadają duże (ok. 220 mld t) zasoby węgla kamiennego, głównie koksującego i antra­cytu, o dogodnych geologicznie warunkach eksploatacji; ok. 60% węgla wydobywa się systemem odkrywkowym; największe zagłębia węglowe występują na Wielkich Równinach, w Appalachach i G. Skalistych. głównymi producentami węgla kamiennego, są stany położone w Appalachach. W Dakocie Pn. wydobywa się węgiel bnunatny (79 mln t, 1991). S.Z. są drugim po Chinach producentem węgla kamiennego. W okresie 1970-92 wydobycie węgla kamiennego wzrosło o ponad 270 mln t w związku z rosnącym zapotrze­bowaniem energetyki i eksportem.

Stany Zjednoczone są naj­większym eksporterem węgla kamiennego, głównie do Europy Zachodniej Japonii, Kanady. W Kordylierach jest wydobywana nuda uranu, głównie w Nowym Meksyku (Biuewater), Wyoming oraz na po­graniczu stanów Utah i Kolorado. Z rud metali najwięcej eksploatuje się rud żelaza, miedzi, cynku i ołowiu. Najbogatsze złoża rud żelaza, zawierające głównie hematyt i magnetyt, występują w stanie Minnesota (Mesabi Ranga – eksploatowana od ponad 100 lat, Cuyuna Ran­ga), gdzie większość rud wydobywa się sy­stemem odkrywkowym, oraz w Alabamie, Mis­souri, Wyoming i Utah. Ponad 90% krajowego wydobycia rud miedzi pochodzi z Arizony (największa kopalnia w Monendi), Utah (wielka kopalnia odkrywkowa w Bingham) i No­wego Meksyku. Bogate pokłady rud cynkowo-ołowiowych zostały ta większości wyeksploatowane.

Główne regiony wydobycia znajdują się w Missouri (ok. 40% krajowej produkcji oło­wiu), Idaho, Montanie, Arizonie, Kolorado i Tannessee (ok. 20% krajowej produkcji cyn­ku). Niewielkie wydobycie boksytów w Arkan­sas i Alabamie, w małym stopniu pokrywa zapotrzebowanie krajowe. Z rud metali nieżelaznych., wykorzystywanych głównie do produkcji stali, Stany Zjednoczone posiadają jedynie duże zasoby molibdenu i wanadu, eksploatowane w Kolorado, Utah i Arizonie. Metale szlachetne wydobywa się w zachodniej części kraju: srebro w stanach: Idaho, Alaska i Nevada, złoto w Idaho, Kalifornii, Alasce i Nayadzie, platynę (310 t, 1990) w Montanie. Spośród surowców dla przemysłu chemicznego, największe znaczenie mają złoża fosfo­rytów, siarki, soli potasowej i soli kamiennej. Najbogatsze złoża fosforytów występują na Florydzie (ta rejonie Tampa) są to piaski i żwiry fosforytowe, eksploatowane odkrywkowo. Znaczny udział w produkcji fosforytów mają również stany: Karolina Pn. Idaho i Utah. Około 30% krajowej produkcji siarki stanowi siarka rodzima, wydobywana metodą podziemnego wytopu ze złóż na wybrzeżu Zat. Meksykańskiej i pobliskich – podmorskich, w Luizjanie i Teksasie.

Pozostałą część siarki uzyskuje się przy odsiarczaniu ropy naft. i gazu ziemnego. Głównymi obszarami eksplo­atacji soli potasowych są: rejon Carlsbadu w Nowym Meksyku, dostarczający ok 90% pro­dukcji krajowej, oraz Saidurs (koło Salt Lake Cify) w Utah. Największe złoża soli kamiennej występują w Luizjanie, Teksasie oraz nad jez. Enie w Ohio. S.Z. są największym producentem fosforytów, siarki i soli kamiennej w świe­cie.


.:: Menu ::.