*** Time ***
USA mini FLAG
New York

 

馃嚭馃嚫 United State of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

.:: Translate ::.

ArabicChinese (Simplified)DanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkish

馃嚭馃嚫 Turystyka w USA

Turystyka w USA roz颅win臋艂a si臋 g艂. w latach 60., w zwi膮zku z powszechn膮 motoryzacj膮 oraz rosn膮c膮 zamo偶颅no艣ci膮 spo艂ecze艅stwa. Zwi臋kszaj膮ca si臋 liczba turyst贸w (ponad 290 mln, 1991) wp艂ywa na sta艂膮 rozbudow臋 zaplecza turystyczno.-wypoczynko颅wego (hotele, motele, campingi, o艣rodki sport., o艣r. rozrywki i in.), G艂贸wnymi obiektami turystycznymi s膮 parki narodowe i pomniki przyrody, zw艂aszcza Yosemite, Yellowstone i Wielki Kanion, odwiedzane przez kilkana艣cie milion贸w turyst贸w rocznie, poza tym k膮pieliska morskie (m.in. Atlantic City, Santa Monica, Santa Barbara, Waikiki na Ha颅wajach), o艣rodki narciarskie (Colorado Springs, Squaw Valley, Lake Placid) i o艣rodki rozrywki (Las Vegas, Reno, Disneyland w Anaheirn w Kalifornii, Disney World na Florydzie) oraz miasta b臋d膮ce g艂贸wnymi o艣rodkami politycznymi i kulturalnymi 鈥 g艂贸wnie Nowy Jork (siedziba ONZ, Statua Wolno艣ci, Rocke-feller Center, Manhattan), Waszyngton (Bia艂y Dom, Kapitel), Chicago (m.in. najwy偶szy bu颅dynek na 艣wiecie 鈥 Sears Tower, 475 m), Do cel贸w turystyczno.-wypoczynkowych zosta艂y udo颅st臋pnione federalne lasy (g艂, w G. Skalistych i Nadbrze偶nych) i obszary stepowe (m.in. na Wy偶, Kolorado) oraz tereny po艂o偶one w s膮颅siedztwie jezior i sztucznych zbiornik贸w wod颅nych (m.in. w dolinach rz.: Tennessee, Ko颅lumbia i Kolorado)

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Dzia艂alno艣膰 Cz艂owieka w USA

Wzrostowi udzia艂u us艂ug towarzyszy艂 wzgl臋dny i absolutny spadek zatrudnienia w rolnictwie. Na pocz膮tku lat pi臋膰dziesi膮tych udzia艂y zatrud颅nionych na stanowiskach robotniczych (blue-colour workers) oraz urz臋dniczych (white-colour workers) w ca艂o艣ci zatrudnienia by艂y podobne. W 1993 r. udzia艂 pierwszej grupy wynosi艂 ju偶 tylko 25%, za艣 drugiej a偶 57%. Wynik艂o to ze spadku znaczenia przemys艂u zatrudniaj膮cego robotnik贸w na masow膮 skal臋, a wzrostu udzia艂u szeroko rozumianych us艂ug. Odnotowany w tym saniym okresie wzrost aktywno艣ci zawodowej kobiet (odsetek zatrudnionych do liczby os贸b w wieku powy偶ej 16 lat) z 33% do 58% tak偶e w du偶ym stopniu zwi膮zany jest z dynamicznym wzrostem udzia艂u us艂ug w gospodarce.

Zr贸偶nicowanie form jednostek produkcyjnych jest w Stanach Zjednoczonych mniejsze ni偶 w wielu krajach Europy. Sektor sp贸艂dzielczy, tak istotny w szeregu kraj贸w europejskich, w Stanach Zjednoczonych niemal nie istnieje. Podstawow膮 rol臋 odgrywaj膮 przedsi臋biorstwa prywatne. Uzupe艂niane s膮 one przez organiza颅cje nie nastawione na zysk (zwane w cz臋艣ci stan贸w non-profit, w cz臋艣ci za艣 non-for-profit organizations). Produkcyjny sektor publiczny obejmuj膮cy przed颅si臋biorstwa federalne, stanowe i lokalne wytwarza jedynie oko艂o 2% produktu narodowego.

Liczba organizacji non-profit jest bardzo du偶a, liczy si臋 w milionach. Trudno jednak zna1e藕膰 dok艂adne dane, jako 偶e wiele z nich nie jest formalnie zarejest颅rowanych. Od przedsi臋biorstw nastawionych na zysk r贸偶ni膮 si臋 one tym, 偶e osi膮gany doch贸d netto nie mo偶e by膰 rozdzielony mi臋dzy w艂a艣cicieli w postaci zysku. Doch贸d taki mo偶e by膰 natomiast przeznaczony na inwestycje rozwojowe organizacji. Organizacje nie nastawione na zysk mo偶na znale藕膰 w wielu dziedzinach. Na tej zasadzie dzia艂aj膮 prywatne szko艂y i ogromna wi臋kszo艣膰 prywatnych uczelni (s膮 jednak 鈥 jakkolwiek stosunkowo nieliczne 鈥 uczelnie b臋d膮ce komercyjnymi firmami prywatnymi). Specyficzne instytucje finansowe unie kredytowe 鈥 stanowi膮 rodzaj nie komercyjnych, nie nastawionych na zysk bank贸w. Na podobnych zasadach dzia艂aj膮 niekt贸re instytucje w zakresie ubezpiecze艅, wiele szpitali itp.

Zwr贸ci膰 jednak nale偶y uwag臋, 偶e w przypadku niekt贸rych z tych organizacji wysoko艣膰 wynagrodze艅 wyp艂acana prezesom i cz艂onkom kierownictw sugeruje, w tej postaci nast臋puje rzeczywisty podzia艂 zysk贸w. Roczne place dochodz膮ce w skrajnych przypadkach do 800 tys. dolar贸w (prezydent American Heart Association) trudno jest uzna膰 za co innego, ni偶 ukryt膮 form臋 wyp艂aty zysku.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Handel Zagraniczny USA

Problem rozwoju eksportu jako instrumentu tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospo颅darczego i dobrobytu zajmuje podstawowe miejs颅ce w polityce handlu zagranicznego USA. Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych postrzega odkrywanie nowych rynk贸w i rozw贸j eksportu jako jedn膮 z g艂贸wnych cz臋艣ci swojej strategii ekonomicznej, kt贸ra zdaniem oficjalnych przedstawicieli spo颅wodowa艂a nieprzerwany wzrost gospodarczy w okresie ostatnich 7 lat. W latach 90. eksport w 1/3 zapewnia艂 wzrost gospodarki.

Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych w swoich zamie颅rzeniach k艂adzie nacisk na dalsze dzia艂ania zmie颅rzaj膮ce do liberalizacji handlu i globalizacji gos颅podarki jako sprawdzonej na swoim przyk艂adzie metody rozwoju gospodarki kraju.

Dlatego w bud偶ecie USA na 2000 r. wa偶n膮 pozycj臋 zajmuj膮 programy rozwoju handlu za颅granicznego. Jednym z nich jest aktywizacja mi臋dzyresortowych wysi艂k贸w maj膮cych na celu stymulowanie eksportu. Na ten cel przeznacza si臋 108 mln USD, co w przeliczeniu na efekty eks颅portowe powinno przynie艣膰 2 mld USD. Wyja艣nieniem podj臋cia tej inicjatywy s膮 problemy globalne w gospodarce 艣wiatowej, w rezultacie kt贸rych eksport przedsi臋biorstw ameryka艅skich spowolni艂, a w efekcie zmniejsza艂o si臋 zatrudnienie. Poniewa偶 miliony miejsc pracy, jak wida膰 z powy偶szego, zale偶膮 od eksportu administracja uwa偶a, za nieodzowne s艂u偶y膰 pomoc膮 przedsi臋颅biorstwom w kierunku ekspansji ekspertowej.

Do lat 60-tych przemys艂 przetw贸rczy w S Z. wy颅korzystywa艂 g艂贸wnie surowce krajowe. Wyczerpywa颅nie si臋 z艂贸偶 (ropa naft., rudy metali) oraz wysokie koszty eksploatacji powoduj膮 sta艂y wzrost importu surowc贸w mineralnych. Stany Zjednoczone s膮 obe颅cnie jednym z najwi臋kszych importer贸w su颅rowc贸w mineralnych na 艣miecie. Ponad po艂ow臋 zapotrzebowania gospodarki na rop臋 naft po颅krywa import, g艂贸wnie z kraj贸w Bliskiego Wsch., Wenezueli, Meksyku i Nigerii: gaz ziemny jest dostarczany z Kanady i Meksyku, rudy 偶elaza z Kanady, Wenezueli, Brazylii i Chile, nudy i koncentraty miedzi 鈥 z Chile Panu i Zambii, koncentraty cynku i o艂owiu 鈥 z Meksyku, Au颅stralii i Kanady, cyna 鈥 z Boliwii i Malezji, boksyty 鈥 z Suninamu, Gujany, Haiti i Jamajki. USA importuj膮 r贸wnie偶 uran (RPA Kanada), chrom (RPA, Zambia, Filipiny), mangan (g艂. z Brazylii), antymon, kobalt i inne.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]


.:: Menu ::.