*** Time ***
USA mini FLAG
New York

 

馃嚭馃嚫 United State of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

.:: Translate ::.

ArabicChinese (Simplified)DanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewItalianJapaneseKoreanLithuanianNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkish

馃嚭馃嚫 Gospodarka USA

Stany Zjednoczone s膮 krajem wysoko rozwi颅ni臋tym o najwi臋kszym produkcie krajowym brutto na 艣wiecie 6260 mld dol. (25% produktu 艣wiat., 1993), na 1 mieszka艅ca
– 24 302 dolary. W r. 1994 Stany Zjednoczone zajmowa艂y dopiero 贸sme miejsce na 艣wiecie pod wzgl臋dem PNB na mieszka艅ca mierzonego na podstawie oficjalnego kursu walut. Ten sam produkt mierzony jednak z uwzgl臋dnieniem realnej si艂y nabywczej walut (okre艣lonej przez por贸wnanie koszt贸w nabycia koszyk贸w d贸br w Stanach Zjednoczonych i innych krajach) plasuje Ameryk臋 na pierwszym miejscu.

Dominuj膮c膮 pozycj臋 w go颅spodarce 艣wiatowej S Z. utrzymuj膮 od ko艅ca XIX w. kiedy ich produkcja przemys艂owa osi膮gn臋艂a najwi臋ksz膮 warto艣膰, w latach 40-tych przemys艂
ameryka艅ski wytwarza艂 ok. 60% produkcji kraj贸w kapitalistycznych w 50-tych ok.50%. Od lat 60-tych udzia艂 USA w produkcji 艣wiatowej powoli maleje (w latach 70-tych wynosi艂 ok 40%), zwi臋ksza si臋 natomiast 鈥 kraj贸w EWG, a zw艂aszcza dyna颅micznie rozwijaj膮cych si臋 kraj贸w azjatyckich, g艂贸wnie Ja颅ponii. Tempo wzrostu gospodarki ameryka艅skiej. jest niewielkie. W okresie 1981-85 produkt krajo颅wy brutto powi臋ksza艂 si臋 o 2,6% rocznie, 1986-90 鈥 o 2,8%; 1992 zaledwie o 2,3%; 1993 鈥 3,2%. Gospodarka ameryka艅ska cha颅rakteryzuje si臋 wielk膮 koncentracj膮 kapita艂u i produkcji. Bran偶owe i ponadbran偶owe koncer颅ny wytwarzaj膮 ok. 70% produkcji przemys艂owej w kraju, kontroluj膮 handel wewn臋trzny., rynek finanso颅wy a zw艂aszcza obr贸t papierami warto艣ciowymi; s膮 r贸wnie偶 g艂贸wnymi eksporterami kapita艂u prywatnego.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Przemys艂 Wydobywczy USA

USA posiadaj膮 i eksploatuj膮 ogromne zasoby surowc贸w mineralnych1; najzasob颅niejsze w z艂o偶a s膮 Kordyliery, Niz. Zatokowa i Appalachy. Najwi臋ksze znaczenie ma wydo颅bycie surowc贸w energetycznych.: ropy naft., gazu ziem颅nego, w臋gla i uranu, G贸rnictwo ropy naft, jest rozwini臋te na po艂udniu kraju, gdzie na Niz. Zato颅kowej i szelfie Zat. Meksyka艅skiej wyst臋puj膮 najbogatsze w kraju z艂o偶a, eksploatowane w Teksasie (ok 25% produkcji krajowej, 1992) i Luizjanie. Poza tym rop臋 naftow膮 wydobywa si臋 w Kansas i Oklahomie, Nowym Meksyku, Wy颅oming Kalifornii, a od ko艅ca lat 70 r贸wnie偶 na p贸艂nocy Alaski (24% produkcji krajowej). Spa颅dek wydobycia ropy naftowej (424 mln t -1980, 363 mln t 鈥 1992, 3 miejsce ta 艣wiecie) jest zwi膮zany z wyczerpywaniem si臋 z艂贸偶 (zasoby ropy naft w S.Z. szacuje si臋 na 4 mld t) rosn膮cymi kosztami eksploatacji (kilkakrotnie wy偶sze ni偶 na Bliskim Wsch.). Gaz ziemny wydobywa si臋 ze z艂贸偶 towarzy颅sz膮cych ropie naft. i samoistnych, g艂贸wnie w Tek颅sasie i Luizjanie (艂膮cznie ponad 60% wydo颅bycia krajowego) oraz ta Nowym Meksyku, Wyoming i Oklahomie (pole gazowe Hugo颅ton).

Stany Zjednoczone posiadaj膮 du偶e (ok. 220 mld t) zasoby w臋gla kamiennego, g艂贸wnie koksuj膮cego i antra颅cytu, o dogodnych geologicznie warunkach eksploatacji; ok. 60% w臋gla wydobywa si臋 systemem odkrywkowym; najwi臋ksze zag艂臋bia w臋glowe wyst臋puj膮 na Wielkich R贸wninach, w Appalachach i G. Skalistych. g艂贸wnymi producentami w臋gla kamiennego, s膮 stany po艂o偶one w Appalachach. W Dakocie Pn. wydobywa si臋 w臋giel bnunatny (79 mln t, 1991). S.Z. s膮 drugim po Chinach producentem w臋gla kamiennego. W okresie 1970-92 wydobycie w臋gla kamiennego wzros艂o o ponad 270 mln t w zwi膮zku z rosn膮cym zapotrze颅bowaniem energetyki i eksportem.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Przemys艂 Chemiczny USA

Jako, 偶e jedn膮 z najwa偶niejszych ga艂臋zi przemys艂u ameryka艅skiego jest przemys艂 chemiczny postanowi艂em podda膰 go szerszej analizie korzystaj膮c z danych zawartych w raporcie opublikowanym przez American Chemistry Council (ACC)1 pod koniec 2001 r., o roz颅woju ameryka艅skiego przemys艂u chemicznego. Rok 2001 by艂 dla tego prze颅mys艂u w USA najtrudniejszy w ci膮gu ostatnich 20 lat. Do g艂贸wnych przyczyn niekorzystnego rozwo颅ju sytuacji w tej bran偶y przemys艂u ameryka艅skie颅go eksperci ACC zaliczyli min.:

– spowolnienie tempa wzrostu gospodarki ame颅ryka艅skiej,
– wysokie ceny surowc贸w w pierwszych miesi膮cach ubieg艂ego roku,
– stanowisko kraj贸w OPEC o zmniejszeniu poziomu wydobycia ropy naftowej,
– ma艂o stabilna sytuacja na rynkach walutowych
– mocny kurs dolara USA, utrudniaj膮cy eksport,
– spadaj膮cy popyt, w nast臋pstwie recesji w sek颅torze przemys艂owym,
– spadaj膮ce ceny niekt贸rych rodzaj贸w produk颅t贸w chemicznych.

W dostawach rynkowych wyrob贸w chemicz颅nych przez przemys艂 ameryka艅ski w 2001 r. od颅notowano stagnacj臋. Utrzyma艂y si臋 one na pozio颅mie 2000 r. tj. oko艂o 460 mld USD. Uwzgl臋dniaj膮c inflacj臋 by艂 to jednak realny spadek dostaw o oko艂o 3%. Nale偶y zaznaczy膰, 偶e ju偶 w 2000 r. ob颅serwowano pierwsze oznaki spadku dynamiki do颅staw towar贸w chemicznych na rynek, tym niemniej dostawy te w por贸wnaniu do 1999 r. by艂y jeszcze nominalnie o 5,8%, a realnie o 1,8% wy偶颅sze.

We wspomnianym raporcie eksperci ACC wy颅szczeg贸lnili w przemy艣le chemicznym cztery g艂贸w颅ne grupy wyrob贸w, a mianowicie:

– surowce chemiczne podstawowe,
– chemikalia specjalne,
– produkty farmaceutyczne i ochrony ro艣lin,
– produkty chemiczne u偶ytkowe min. kosmetyki, 艣rodki do mycia, czyszczenia itd.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Handel Us艂ugami w USA

W gospodarce ameryka艅skich nasilaj膮 si臋 procesy typowe dla okresu postindustrialnego, charakteryzuj膮ce si臋 dynamicznym rozwojem us艂ug i wzrostem ich udzia艂u w produkcie krajowym brutto, przy jednocze艣nie zmniejszaj膮cym si臋 udziale prze颅mys艂u i rolnictwa. Podstawow膮 form膮 aktywno艣ci, wyra偶aj膮c膮 si臋 zar贸wno w wielko艣ci zatrudnienia jak i warto艣ci wytwor贸w, s膮 szeroko rozumiane us艂ugi. Us艂ugi zatrudniaj膮 dzi艣 ok. 75% wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej i tworz膮. oko艂o 73% produktu krajowego brutto.

US International Trade Commission (USITEC) 鈥 Ameryka艅ska Komisja ds. Handlu Mi臋dzyna颅rodowego przygotowa艂a kolejny roczny raport o handlu us艂ugami w USA (p1. Recent Trends in US Service Trade鈥: 2000 Annual Report1. Pod uwag臋 w analizie wzi臋to dane statystyczne do颅tycz膮ce handlu realizowanego przez zagraniczne filie przedsi臋biorstw ameryka艅skich, handlu za颅granicznego, jak i handlu firm zagranicznych w
USA.

W raporcie zamieszczono najnowsze dane do颅tycz膮ce ameryka艅skiego handlu us艂ugami og艂o颅szone przez Ministerstwo Handlu USA i Biuro Analiz Ekonomicznych (Bureau of Economic Ana颅lysis 鈥 BEA). W 1998 r. udzia艂 handlu us艂ugami w ca艂ym handlu zagranicznym USA wyni贸s艂 22%. Do颅datnie dla USA saldo w obrotach us艂ugami wy颅nios艂o 83 mld USD (80 mld USD przypada艂o na sektor prywatny), podczas gdy saldo obrot贸w towarowych by艂o ujemne w wysoko艣ci 247 mld USD. W sferze us艂ug zatrudnionych by艂o w 1998 r. 79% wszystkich pracuj膮cych w sektorze prywat颅nym, a w przemy艣le 鈥 18%, rolnictwie i prze颅mys艂ach wydobywczych 鈥 3%. W 1998 r. sektor prywatny USA wyeksportowa艂 us艂ug za 245,7 mld USD, podczas gdy import w tym czasie wyni贸s艂 165,3 mld USD.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]


.:: Menu ::.