*** Time ***
USA mini FLAG
New York

.:: Translate ::.

Polish flagItalian flagKorean flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagGreek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroatian flagDanish flagFinnish flagRomanian flagSwedish flagNorwegian flagHebrew flagLatvian flagSlovak flagUkrainian flagVietnamese flagGalician flagThai flagTurkish flagHungarian flagIcelandic flag

W W W. U S A . X M C .P L

馃嚭馃嚫 United State of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

馃嚭馃嚫 Przemys艂 Chemiczny USA

Jako, 偶e jedn膮 z najwa偶niejszych ga艂臋zi przemys艂u ameryka艅skiego jest przemys艂 chemiczny postanowi艂em podda膰 go szerszej analizie korzystaj膮c z danych zawartych w raporcie opublikowanym przez American Chemistry Council (ACC)1 pod koniec 2001 r., o roz颅woju ameryka艅skiego przemys艂u chemicznego. Rok 2001 by艂 dla tego prze颅mys艂u w USA najtrudniejszy w ci膮gu ostatnich 20 lat. Do g艂贸wnych przyczyn niekorzystnego rozwo颅ju sytuacji w tej bran偶y przemys艂u ameryka艅skie颅go eksperci ACC zaliczyli min.:

– spowolnienie tempa wzrostu gospodarki ame颅ryka艅skiej,
– wysokie ceny surowc贸w w pierwszych miesi膮cach ubieg艂ego roku,
– stanowisko kraj贸w OPEC o zmniejszeniu poziomu wydobycia ropy naftowej,
– ma艂o stabilna sytuacja na rynkach walutowych
– mocny kurs dolara USA, utrudniaj膮cy eksport,
– spadaj膮cy popyt, w nast臋pstwie recesji w sek颅torze przemys艂owym,
– spadaj膮ce ceny niekt贸rych rodzaj贸w produk颅t贸w chemicznych.

W dostawach rynkowych wyrob贸w chemicz颅nych przez przemys艂 ameryka艅ski w 2001 r. od颅notowano stagnacj臋. Utrzyma艂y si臋 one na pozio颅mie 2000 r. tj. oko艂o 460 mld USD. Uwzgl臋dniaj膮c inflacj臋 by艂 to jednak realny spadek dostaw o oko艂o 3%. Nale偶y zaznaczy膰, 偶e ju偶 w 2000 r. ob颅serwowano pierwsze oznaki spadku dynamiki do颅staw towar贸w chemicznych na rynek, tym niemniej dostawy te w por贸wnaniu do 1999 r. by艂y jeszcze nominalnie o 5,8%, a realnie o 1,8% wy偶颅sze.

We wspomnianym raporcie eksperci ACC wy颅szczeg贸lnili w przemy艣le chemicznym cztery g艂贸w颅ne grupy wyrob贸w, a mianowicie:

– surowce chemiczne podstawowe,
– chemikalia specjalne,
– produkty farmaceutyczne i ochrony ro艣lin,
– produkty chemiczne u偶ytkowe min. kosmetyki, 艣rodki do mycia, czyszczenia itd.

Surowce chemiczne podstawowe. Wst臋pnie ocenia si臋, 偶e dostawy tych surowc贸w na rynek ameryka艅ski w 2001 r. zmniejszy艂y si臋 w por贸w颅naniu z 2000 r. nominalnie o oko艂o 5,8% do pozio颅mu 158,8 mld USD. Szczeg贸lnie wyra藕nie spad艂y dostawy produkt贸w petrochemicznych i p贸艂wyro颅b贸w chemicznych. By艂 to spadek o oko艂o 13,5% do poziomu 45,3 mld USD. W ci膮gu trzech pierwszych kwarta艂贸w ubieg颅艂ego roku w por贸wnaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim zmniejszy艂a si臋 produkcja benzenu o 24,1%, etylenu 鈥 o 11,4%, propylenu 鈥 o 9,6% i styrenu 鈥 0 24,7%. Nieznacznie, tytko 鈥 0,3% do poziomu 20,3 mld USD, zmniejszy艂y si臋 dostawy chemikali贸w nieorganicznych. Wzros艂y
natomiast dostawy w zakresie materia艂贸w do pro颅dukcji nawoz贸w chemicznych 02,5% do poziomu 10,3 mld USD.

Produkty chemiczne specjalne. W grupie che颅mikali贸w specjalnych, jak si臋 ocenia, nast膮pi艂 w 2001 r. wzrost dostaw o oko艂o 3,0% do poziomu 108,2 mld USD. Obserwuje si臋 jednak znaczne zr贸偶nicowanie mi臋dzy poszczeg贸lnymi grupami produkt贸w. Spadek dostaw nast膮pi艂 m.in. w gru颅pie 艣rodk贸w do klejenia i uszczelniania o oko艂o 2% do 8,4 mld USD, niekorzystnie rozwija艂a si臋 tak偶e sytuacja na rynku katalizator贸w redukcji chemicznych (spadek 0 2,3% do 1,8 mld USD) oraz chemikali贸w na potrzeby elektroniki (spadek r贸wnie偶 o 2,3% do poziomu 6,4 mld USD). Przy颅rosty dostaw odnotowano z kolei w zakresie m.in. materia艂贸w chemicznych pokryciowych (o 2,5% do 19,0 mld USD), gaz贸w przemys艂owych (o 4,3% do 6,3 mld USD), a tak偶e w grupie pozo颅sta艂ych chemikali贸w specjalnych (o 4,5% do 66,4 mld USD).

Produkty ochrony 偶ycia i ro艣lin obejmuj膮 dwie g艂贸wne grupy, a mianowicie: farmaceutyki i 艣rodki ochrony ro艣lin. Wst臋pnie ocenia si臋, 偶e dostawy towar贸w tej grupy w 2001 r. wzros艂y 02,8% do po颅ziomu 138,0 mld USD. Ponadprzeci臋tnie wzrosty dostawy 艣rodk贸w ochrony ro艣lin o 4,8% do 13,7 mld USD. Podobnie odnotowano wzrost dostaw w grupie farmaceutyk贸w, jednak w tempie ni偶szym oko艂o 2,5% do poziomu 124,3 mld USD.

Produkty chemiczne u偶ytkowe. Ten sektor prze颅mys艂u chemicznego odznacza艂 si臋 w 2001 r. naj颅szybszym wzrostem. Wed艂ug wst臋pnej oceny ACC wzrost dostaw wyni贸s艂 w ub.r. oko艂o 5,5%, do poziomu 55,1 mld USD. W raporcie podkre艣lono r贸wnocze艣nie, 偶e pomimo trudnych warunk贸w rynkowych ameryka艅颅ski przemys艂 chemiczny m贸g艂 odnotowa膰 w ub.r. rosn膮ce dochody. Eksperci ACC oceniaj膮 ubieg艂o颅roczny wzrost zysk贸w tej ga艂臋zi na poziomie 3,3%. Zbli偶y艂y si臋 one w sumie do poziomu 105,5 mld USD. W poszczeg贸lnych grupach wyrob贸w chemicznych sytuacja by艂a zr贸偶nicowana. Wzro颅s艂y zyski w grupie produkt贸w ochrony 偶ycia i ro艣lin oraz w grupie produkt贸w chemicznych u偶ytko颅wych. Zmala艂y natomiast w grupie surowc贸w che颅micznych podstawowych i w grupie produkt贸w chemicznych specjalnych.

W 2001 r. pogorszenie sytuacji na ameryka颅艅skim rynku chemicznym odczuli r贸wnie偶 zagra颅niczni dostawcy na ten rynek. Import ameryka艅ski na potrzeby tego przemys艂u wzrasta艂 wyra藕nie wolniej ni偶 w latach wcze艣niejszych. O ile bowiem w 2000 r. wspomniany import wzr贸s艂 o oko艂o 18,4% do poziomu 73,6 mld USD, to po pierwszych trzech kwarta艂ach 2001 r. wzrost ten oscylowa艂 wok贸艂 9,0% i 59,4 mld USC. W/w raporcie ?The Business of Chemistry in the USD鈥 ocenia si臋, 偶e w ci膮gu ca艂ego ubieg艂ego roku import chemiczny do USA wzr贸s艂 o 11,5% i osi膮gn膮艂 poziom oko艂o 82,0 mld USD. Jeszcze ni偶sze tempo wzrostu im颅portu chemicznego na rynek ameryka艅ski przewi颅duje si臋 w bie偶膮cym 2002 r. na poziomie 7,7%.

Wolniej od importu chemicznego wzrasta艂 ameryka艅ski eksport chemiczny. Eksperci ACC oceniaj膮 偶e w ubieg艂ym roku wzr贸s艂 on o oko艂o 4,3% do poziomu 83,3 mld USD. Bilans obrot贸w w ameryka艅skim handlu chemikaliami zamkn膮艂 si臋 w ub.r. nieznaczn膮 oko艂o 1,3 mld USD nad颅wy偶k膮. Wolniejsze tempo wzrostu ameryka艅skie颅go eksportu chemicznego utrzyma si臋, jak oce颅niaj膮 eksperci ACC, r贸wnie偶 w bie偶膮cym 2002 r.


.:: Menu ::.