*** Time ***
USA mini FLAG
New York

.:: Translate ::.

Polish flagItalian flagKorean flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagGreek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroatian flagDanish flagFinnish flagRomanian flagSwedish flagNorwegian flagHebrew flagLatvian flagSlovak flagUkrainian flagVietnamese flagGalician flagThai flagTurkish flagHungarian flagIcelandic flag

W W W. U S A . X M C .P L

馃嚭馃嚫 United State of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

馃嚭馃嚫 Turystyka w USA

Turystyka w USA roz颅win臋艂a si臋 g艂. w latach 60., w zwi膮zku z powszechn膮 motoryzacj膮 oraz rosn膮c膮 zamo偶颅no艣ci膮 spo艂ecze艅stwa. Zwi臋kszaj膮ca si臋 liczba turyst贸w (ponad 290 mln, 1991) wp艂ywa na sta艂膮 rozbudow臋 zaplecza turystyczno.-wypoczynko颅wego (hotele, motele, campingi, o艣rodki sport., o艣r. rozrywki i in.), G艂贸wnymi obiektami turystycznymi s膮 parki narodowe i pomniki przyrody, zw艂aszcza Yosemite, Yellowstone i Wielki Kanion, odwiedzane przez kilkana艣cie milion贸w turyst贸w rocznie, poza tym k膮pieliska morskie (m.in. Atlantic City, Santa Monica, Santa Barbara, Waikiki na Ha颅wajach), o艣rodki narciarskie (Colorado Springs, Squaw Valley, Lake Placid) i o艣rodki rozrywki (Las Vegas, Reno, Disneyland w Anaheirn w Kalifornii, Disney World na Florydzie) oraz miasta b臋d膮ce g艂贸wnymi o艣rodkami politycznymi i kulturalnymi 鈥 g艂贸wnie Nowy Jork (siedziba ONZ, Statua Wolno艣ci, Rocke-feller Center, Manhattan), Waszyngton (Bia艂y Dom, Kapitel), Chicago (m.in. najwy偶szy bu颅dynek na 艣wiecie 鈥 Sears Tower, 475 m), Do cel贸w turystyczno.-wypoczynkowych zosta艂y udo颅st臋pnione federalne lasy (g艂, w G. Skalistych i Nadbrze偶nych) i obszary stepowe (m.in. na Wy偶, Kolorado) oraz tereny po艂o偶one w s膮颅siedztwie jezior i sztucznych zbiornik贸w wod颅nych (m.in. w dolinach rz.: Tennessee, Ko颅lumbia i Kolorado)

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Dzia艂alno艣膰 Cz艂owieka w USA

Wzrostowi udzia艂u us艂ug towarzyszy艂 wzgl臋dny i absolutny spadek zatrudnienia w rolnictwie. Na pocz膮tku lat pi臋膰dziesi膮tych udzia艂y zatrud颅nionych na stanowiskach robotniczych (blue-colour workers) oraz urz臋dniczych (white-colour workers) w ca艂o艣ci zatrudnienia by艂y podobne. W 1993 r. udzia艂 pierwszej grupy wynosi艂 ju偶 tylko 25%, za艣 drugiej a偶 57%. Wynik艂o to ze spadku znaczenia przemys艂u zatrudniaj膮cego robotnik贸w na masow膮 skal臋, a wzrostu udzia艂u szeroko rozumianych us艂ug. Odnotowany w tym saniym okresie wzrost aktywno艣ci zawodowej kobiet (odsetek zatrudnionych do liczby os贸b w wieku powy偶ej 16 lat) z 33% do 58% tak偶e w du偶ym stopniu zwi膮zany jest z dynamicznym wzrostem udzia艂u us艂ug w gospodarce.

Zr贸偶nicowanie form jednostek produkcyjnych jest w Stanach Zjednoczonych mniejsze ni偶 w wielu krajach Europy. Sektor sp贸艂dzielczy, tak istotny w szeregu kraj贸w europejskich, w Stanach Zjednoczonych niemal nie istnieje. Podstawow膮 rol臋 odgrywaj膮 przedsi臋biorstwa prywatne. Uzupe艂niane s膮 one przez organiza颅cje nie nastawione na zysk (zwane w cz臋艣ci stan贸w non-profit, w cz臋艣ci za艣 non-for-profit organizations). Produkcyjny sektor publiczny obejmuj膮cy przed颅si臋biorstwa federalne, stanowe i lokalne wytwarza jedynie oko艂o 2% produktu narodowego.

Liczba organizacji non-profit jest bardzo du偶a, liczy si臋 w milionach. Trudno jednak zna1e藕膰 dok艂adne dane, jako 偶e wiele z nich nie jest formalnie zarejest颅rowanych. Od przedsi臋biorstw nastawionych na zysk r贸偶ni膮 si臋 one tym, 偶e osi膮gany doch贸d netto nie mo偶e by膰 rozdzielony mi臋dzy w艂a艣cicieli w postaci zysku. Doch贸d taki mo偶e by膰 natomiast przeznaczony na inwestycje rozwojowe organizacji. Organizacje nie nastawione na zysk mo偶na znale藕膰 w wielu dziedzinach. Na tej zasadzie dzia艂aj膮 prywatne szko艂y i ogromna wi臋kszo艣膰 prywatnych uczelni (s膮 jednak 鈥 jakkolwiek stosunkowo nieliczne 鈥 uczelnie b臋d膮ce komercyjnymi firmami prywatnymi). Specyficzne instytucje finansowe unie kredytowe 鈥 stanowi膮 rodzaj nie komercyjnych, nie nastawionych na zysk bank贸w. Na podobnych zasadach dzia艂aj膮 niekt贸re instytucje w zakresie ubezpiecze艅, wiele szpitali itp.

Zwr贸ci膰 jednak nale偶y uwag臋, 偶e w przypadku niekt贸rych z tych organizacji wysoko艣膰 wynagrodze艅 wyp艂acana prezesom i cz艂onkom kierownictw sugeruje, w tej postaci nast臋puje rzeczywisty podzia艂 zysk贸w. Roczne place dochodz膮ce w skrajnych przypadkach do 800 tys. dolar贸w (prezydent American Heart Association) trudno jest uzna膰 za co innego, ni偶 ukryt膮 form臋 wyp艂aty zysku.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Handel Zagraniczny USA

Problem rozwoju eksportu jako instrumentu tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospo颅darczego i dobrobytu zajmuje podstawowe miejs颅ce w polityce handlu zagranicznego USA. Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych postrzega odkrywanie nowych rynk贸w i rozw贸j eksportu jako jedn膮 z g艂贸wnych cz臋艣ci swojej strategii ekonomicznej, kt贸ra zdaniem oficjalnych przedstawicieli spo颅wodowa艂a nieprzerwany wzrost gospodarczy w okresie ostatnich 7 lat. W latach 90. eksport w 1/3 zapewnia艂 wzrost gospodarki.

Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych w swoich zamie颅rzeniach k艂adzie nacisk na dalsze dzia艂ania zmie颅rzaj膮ce do liberalizacji handlu i globalizacji gos颅podarki jako sprawdzonej na swoim przyk艂adzie metody rozwoju gospodarki kraju.

Dlatego w bud偶ecie USA na 2000 r. wa偶n膮 pozycj臋 zajmuj膮 programy rozwoju handlu za颅granicznego. Jednym z nich jest aktywizacja mi臋dzyresortowych wysi艂k贸w maj膮cych na celu stymulowanie eksportu. Na ten cel przeznacza si臋 108 mln USD, co w przeliczeniu na efekty eks颅portowe powinno przynie艣膰 2 mld USD. Wyja艣nieniem podj臋cia tej inicjatywy s膮 problemy globalne w gospodarce 艣wiatowej, w rezultacie kt贸rych eksport przedsi臋biorstw ameryka艅skich spowolni艂, a w efekcie zmniejsza艂o si臋 zatrudnienie. Poniewa偶 miliony miejsc pracy, jak wida膰 z powy偶szego, zale偶膮 od eksportu administracja uwa偶a, za nieodzowne s艂u偶y膰 pomoc膮 przedsi臋颅biorstwom w kierunku ekspansji ekspertowej.

Do lat 60-tych przemys艂 przetw贸rczy w S Z. wy颅korzystywa艂 g艂贸wnie surowce krajowe. Wyczerpywa颅nie si臋 z艂贸偶 (ropa naft., rudy metali) oraz wysokie koszty eksploatacji powoduj膮 sta艂y wzrost importu surowc贸w mineralnych. Stany Zjednoczone s膮 obe颅cnie jednym z najwi臋kszych importer贸w su颅rowc贸w mineralnych na 艣miecie. Ponad po艂ow臋 zapotrzebowania gospodarki na rop臋 naft po颅krywa import, g艂贸wnie z kraj贸w Bliskiego Wsch., Wenezueli, Meksyku i Nigerii: gaz ziemny jest dostarczany z Kanady i Meksyku, rudy 偶elaza z Kanady, Wenezueli, Brazylii i Chile, nudy i koncentraty miedzi 鈥 z Chile Panu i Zambii, koncentraty cynku i o艂owiu 鈥 z Meksyku, Au颅stralii i Kanady, cyna 鈥 z Boliwii i Malezji, boksyty 鈥 z Suninamu, Gujany, Haiti i Jamajki. USA importuj膮 r贸wnie偶 uran (RPA Kanada), chrom (RPA, Zambia, Filipiny), mangan (g艂. z Brazylii), antymon, kobalt i inne.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]


.:: Menu ::.