*** Time ***
USA mini FLAG
New York

.:: Translate ::.

Polish flagItalian flagKorean flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagGreek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroatian flagDanish flagFinnish flagRomanian flagSwedish flagNorwegian flagHebrew flagLatvian flagSlovak flagUkrainian flagVietnamese flagGalician flagThai flagTurkish flagHungarian flagIcelandic flag

W W W. U S A . X M C .P L

馃嚭馃嚫 United State of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

馃嚭馃嚫 Gospodarka USA

Stany Zjednoczone s膮 krajem wysoko rozwi颅ni臋tym o najwi臋kszym produkcie krajowym brutto na 艣wiecie 6260 mld dol. (25% produktu 艣wiat., 1993), na 1 mieszka艅ca
– 24 302 dolary. W r. 1994 Stany Zjednoczone zajmowa艂y dopiero 贸sme miejsce na 艣wiecie pod wzgl臋dem PNB na mieszka艅ca mierzonego na podstawie oficjalnego kursu walut. Ten sam produkt mierzony jednak z uwzgl臋dnieniem realnej si艂y nabywczej walut (okre艣lonej przez por贸wnanie koszt贸w nabycia koszyk贸w d贸br w Stanach Zjednoczonych i innych krajach) plasuje Ameryk臋 na pierwszym miejscu.

Dominuj膮c膮 pozycj臋 w go颅spodarce 艣wiatowej S Z. utrzymuj膮 od ko艅ca XIX w. kiedy ich produkcja przemys艂owa osi膮gn臋艂a najwi臋ksz膮 warto艣膰, w latach 40-tych przemys艂
ameryka艅ski wytwarza艂 ok. 60% produkcji kraj贸w kapitalistycznych w 50-tych ok.50%. Od lat 60-tych udzia艂 USA w produkcji 艣wiatowej powoli maleje (w latach 70-tych wynosi艂 ok 40%), zwi臋ksza si臋 natomiast 鈥 kraj贸w EWG, a zw艂aszcza dyna颅micznie rozwijaj膮cych si臋 kraj贸w azjatyckich, g艂贸wnie Ja颅ponii. Tempo wzrostu gospodarki ameryka艅skiej. jest niewielkie. W okresie 1981-85 produkt krajo颅wy brutto powi臋ksza艂 si臋 o 2,6% rocznie, 1986-90 鈥 o 2,8%; 1992 zaledwie o 2,3%; 1993 鈥 3,2%. Gospodarka ameryka艅ska cha颅rakteryzuje si臋 wielk膮 koncentracj膮 kapita艂u i produkcji. Bran偶owe i ponadbran偶owe koncer颅ny wytwarzaj膮 ok. 70% produkcji przemys艂owej w kraju, kontroluj膮 handel wewn臋trzny., rynek finanso颅wy a zw艂aszcza obr贸t papierami warto艣ciowymi; s膮 r贸wnie偶 g艂贸wnymi eksporterami kapita艂u prywatnego.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Przemys艂 Wydobywczy USA

USA posiadaj膮 i eksploatuj膮 ogromne zasoby surowc贸w mineralnych1; najzasob颅niejsze w z艂o偶a s膮 Kordyliery, Niz. Zatokowa i Appalachy. Najwi臋ksze znaczenie ma wydo颅bycie surowc贸w energetycznych.: ropy naft., gazu ziem颅nego, w臋gla i uranu, G贸rnictwo ropy naft, jest rozwini臋te na po艂udniu kraju, gdzie na Niz. Zato颅kowej i szelfie Zat. Meksyka艅skiej wyst臋puj膮 najbogatsze w kraju z艂o偶a, eksploatowane w Teksasie (ok 25% produkcji krajowej, 1992) i Luizjanie. Poza tym rop臋 naftow膮 wydobywa si臋 w Kansas i Oklahomie, Nowym Meksyku, Wy颅oming Kalifornii, a od ko艅ca lat 70 r贸wnie偶 na p贸艂nocy Alaski (24% produkcji krajowej). Spa颅dek wydobycia ropy naftowej (424 mln t -1980, 363 mln t 鈥 1992, 3 miejsce ta 艣wiecie) jest zwi膮zany z wyczerpywaniem si臋 z艂贸偶 (zasoby ropy naft w S.Z. szacuje si臋 na 4 mld t) rosn膮cymi kosztami eksploatacji (kilkakrotnie wy偶sze ni偶 na Bliskim Wsch.). Gaz ziemny wydobywa si臋 ze z艂贸偶 towarzy颅sz膮cych ropie naft. i samoistnych, g艂贸wnie w Tek颅sasie i Luizjanie (艂膮cznie ponad 60% wydo颅bycia krajowego) oraz ta Nowym Meksyku, Wyoming i Oklahomie (pole gazowe Hugo颅ton).

Stany Zjednoczone posiadaj膮 du偶e (ok. 220 mld t) zasoby w臋gla kamiennego, g艂贸wnie koksuj膮cego i antra颅cytu, o dogodnych geologicznie warunkach eksploatacji; ok. 60% w臋gla wydobywa si臋 systemem odkrywkowym; najwi臋ksze zag艂臋bia w臋glowe wyst臋puj膮 na Wielkich R贸wninach, w Appalachach i G. Skalistych. g艂贸wnymi producentami w臋gla kamiennego, s膮 stany po艂o偶one w Appalachach. W Dakocie Pn. wydobywa si臋 w臋giel bnunatny (79 mln t, 1991). S.Z. s膮 drugim po Chinach producentem w臋gla kamiennego. W okresie 1970-92 wydobycie w臋gla kamiennego wzros艂o o ponad 270 mln t w zwi膮zku z rosn膮cym zapotrze颅bowaniem energetyki i eksportem.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Przemys艂 Chemiczny USA

Jako, 偶e jedn膮 z najwa偶niejszych ga艂臋zi przemys艂u ameryka艅skiego jest przemys艂 chemiczny postanowi艂em podda膰 go szerszej analizie korzystaj膮c z danych zawartych w raporcie opublikowanym przez American Chemistry Council (ACC)1 pod koniec 2001 r., o roz颅woju ameryka艅skiego przemys艂u chemicznego. Rok 2001 by艂 dla tego prze颅mys艂u w USA najtrudniejszy w ci膮gu ostatnich 20 lat. Do g艂贸wnych przyczyn niekorzystnego rozwo颅ju sytuacji w tej bran偶y przemys艂u ameryka艅skie颅go eksperci ACC zaliczyli min.:

– spowolnienie tempa wzrostu gospodarki ame颅ryka艅skiej,
– wysokie ceny surowc贸w w pierwszych miesi膮cach ubieg艂ego roku,
– stanowisko kraj贸w OPEC o zmniejszeniu poziomu wydobycia ropy naftowej,
– ma艂o stabilna sytuacja na rynkach walutowych
– mocny kurs dolara USA, utrudniaj膮cy eksport,
– spadaj膮cy popyt, w nast臋pstwie recesji w sek颅torze przemys艂owym,
– spadaj膮ce ceny niekt贸rych rodzaj贸w produk颅t贸w chemicznych.

W dostawach rynkowych wyrob贸w chemicz颅nych przez przemys艂 ameryka艅ski w 2001 r. od颅notowano stagnacj臋. Utrzyma艂y si臋 one na pozio颅mie 2000 r. tj. oko艂o 460 mld USD. Uwzgl臋dniaj膮c inflacj臋 by艂 to jednak realny spadek dostaw o oko艂o 3%. Nale偶y zaznaczy膰, 偶e ju偶 w 2000 r. ob颅serwowano pierwsze oznaki spadku dynamiki do颅staw towar贸w chemicznych na rynek, tym niemniej dostawy te w por贸wnaniu do 1999 r. by艂y jeszcze nominalnie o 5,8%, a realnie o 1,8% wy偶颅sze.

We wspomnianym raporcie eksperci ACC wy颅szczeg贸lnili w przemy艣le chemicznym cztery g艂贸w颅ne grupy wyrob贸w, a mianowicie:

– surowce chemiczne podstawowe,
– chemikalia specjalne,
– produkty farmaceutyczne i ochrony ro艣lin,
– produkty chemiczne u偶ytkowe min. kosmetyki, 艣rodki do mycia, czyszczenia itd.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Handel Us艂ugami w USA

W gospodarce ameryka艅skich nasilaj膮 si臋 procesy typowe dla okresu postindustrialnego, charakteryzuj膮ce si臋 dynamicznym rozwojem us艂ug i wzrostem ich udzia艂u w produkcie krajowym brutto, przy jednocze艣nie zmniejszaj膮cym si臋 udziale prze颅mys艂u i rolnictwa. Podstawow膮 form膮 aktywno艣ci, wyra偶aj膮c膮 si臋 zar贸wno w wielko艣ci zatrudnienia jak i warto艣ci wytwor贸w, s膮 szeroko rozumiane us艂ugi. Us艂ugi zatrudniaj膮 dzi艣 ok. 75% wszystkich zatrudnionych w gospodarce narodowej i tworz膮. oko艂o 73% produktu krajowego brutto.

US International Trade Commission (USITEC) 鈥 Ameryka艅ska Komisja ds. Handlu Mi臋dzyna颅rodowego przygotowa艂a kolejny roczny raport o handlu us艂ugami w USA (p1. Recent Trends in US Service Trade鈥: 2000 Annual Report1. Pod uwag臋 w analizie wzi臋to dane statystyczne do颅tycz膮ce handlu realizowanego przez zagraniczne filie przedsi臋biorstw ameryka艅skich, handlu za颅granicznego, jak i handlu firm zagranicznych w
USA.

W raporcie zamieszczono najnowsze dane do颅tycz膮ce ameryka艅skiego handlu us艂ugami og艂o颅szone przez Ministerstwo Handlu USA i Biuro Analiz Ekonomicznych (Bureau of Economic Ana颅lysis 鈥 BEA). W 1998 r. udzia艂 handlu us艂ugami w ca艂ym handlu zagranicznym USA wyni贸s艂 22%. Do颅datnie dla USA saldo w obrotach us艂ugami wy颅nios艂o 83 mld USD (80 mld USD przypada艂o na sektor prywatny), podczas gdy saldo obrot贸w towarowych by艂o ujemne w wysoko艣ci 247 mld USD. W sferze us艂ug zatrudnionych by艂o w 1998 r. 79% wszystkich pracuj膮cych w sektorze prywat颅nym, a w przemy艣le 鈥 18%, rolnictwie i prze颅mys艂ach wydobywczych 鈥 3%. W 1998 r. sektor prywatny USA wyeksportowa艂 us艂ug za 245,7 mld USD, podczas gdy import w tym czasie wyni贸s艂 165,3 mld USD.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]


.:: Menu ::.