*** Time ***
USA mini FLAG
New York

.:: Translate ::.

Polish flagItalian flagKorean flagPortuguese flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagGreek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroatian flagDanish flagFinnish flagRomanian flagSwedish flagNorwegian flagHebrew flagLatvian flagSlovak flagUkrainian flagVietnamese flagGalician flagThai flagTurkish flagHungarian flagIcelandic flag

W W W. U S A . X M C .P L

馃嚭馃嚫 United State of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

馃嚭馃嚫 Kompetencje Kongresu USA

W艣r贸d wielu wymienianych kompetencji Kongresu, tj. ustrojodawcza (uprawnienia w procesie zmiany konstytucji), ustawodawcza, kreacyjna (w pewnych sytuacjach, np. wyb贸r prezydenta i wiceprezydenta), s膮downicza i 艣ledcza (np. poci膮ganie wy偶szych funkcjonariuszy federalnych do odpowiedzialno艣ci konstytucyjnej i ferowanie werdyktu- tzw. impeachment) oraz kontrolna na szczeg贸ln膮 uwag臋 zas艂uguj膮 uprawnienia legislacyjne i zwi膮zane z kontrola szeroko poj臋tego aparatu administracji (ale nie bezpo艣rednio prezydenta).

Kongres USA XMC.PL

Co roku do Kongresu trafia kilka tysi臋cy projekt贸w ustaw i rezolucji. Tylko znikoma ich cz臋艣膰 (kilka procent) jest referowana przez komisje na forum plenarnym izb. Los znaczniejszych projekt贸w zale偶y g艂贸wnie od tego, kto je popiera- najwi臋ksze szanse maj膮 preferowane przez prezydenck膮 administracj臋 w sytuacji posiadania przez prezydenta wi臋kszo艣ci w Kongresie. Droga ustawodawcza z regu艂y z pi臋ciu stadi贸w:

a) wykonania prawa inicjatywy ustawodawczej,

b) prac w komisjach,

c) przyj臋cia projektu w g艂osowaniu na posiedzeniu plenarnym w obu izbach,

d) uzgodnienia projektu przez izby,

e) podpisania przez prezydenta.

Projekt ustawy mo偶e wnie艣膰 pod obrady tylko cz艂onek Kongresu b膮d藕 jego komisja, cho膰 powszechnie wiadomo, i偶 oko艂o 80% projekt贸w wp艂ywaj膮cych do Kongresu jest wynikiem faktycznej inicjatywy administracji prezydenckiej. Projekty kontrowersyjne wnoszone s膮 najpierw do izby, w kt贸rej maj膮 wi臋ksz膮 szans臋 przeg艂osowania, za艣 pozosta艂e referowane s膮 cz臋sto w obu izbach jednocze艣nie. Nast臋pnie projekt wp艂ywa do w艂a艣ciwej komisji, kt贸ra najcz臋艣ciej za pomoc膮 podkomisji rozpatruje projekt i mo偶e przy tym prowadzi膰 post臋powanie wyja艣niaj膮ce, anga偶uj膮c ekspert贸w, a w przypadku wa偶niejszych ustaw przeprowadza膰 publiczne przes艂uchania z udzia艂em nie tylko przedstawicieli administracji, niezale偶nych ekspert贸w, przedstawicieli grup nacisku, ale i os贸b prywatnych (np. przedstawicieli mniejszo艣ci narodowych). Ostateczn膮 decyzj臋 o skierowaniu projektu do dalszych prac podejmuje ca艂a komisja na posiedzeniu niejawnym.

Izba Reprezentant贸w i Senat r贸偶ni膮 si臋 w procedurze dopuszczania projektu do obrad plenarnych, jednak偶e wsp贸lna cech膮 jest tu istotny wp艂yw lider贸w partyjnych na kolejno艣膰 przedstawiania projekt贸w. Po pomy艣lnym przeg艂osowaniu projektu w obu izbach (w jednobrzmi膮cej wersji, co zapewnia dzia艂anie komisji uzgadniaj膮cych) przewodnicz膮cy obu izb przesy艂aj膮 projekt do rozpatrzenia przez prezydenta.

Mo偶e on projekt podpisa膰, co jest jednoznaczne z nadaniem mu charakteru gotowej do wykonania ustawy, mo偶e odm贸wi膰 podpisu, w贸wczas projekt mo偶e sta膰 si臋 ustaw膮 po ponownym przeg艂osowaniu wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w obu izb Kongresu, co udaje si臋 zaledwie w kilku procentach przypadk贸w; wreszcie prezydent mo偶e dopu艣ci膰 do wej艣cia w 偶ycie ustawy bez jego podpisu, co stanowi form臋 politycznej dezaprobaty jej tre艣ci.

Funkcja, kt贸ra obecnie pozwala Kongresowi skutecznie hamowa膰 i r贸wnowa偶y膰 dzia艂alno艣膰 aparatu wykonawczego prezydenta i bardzo licznych agend rz膮dowych-nie wy艂膮czaj膮c tzw. niezale偶nych agencji, cz臋sto 艂膮cz膮cych w swej aktywno艣ci uprawnienia prawodawcze, wykonawcze i orzekaj膮ce- jest kontrola zmierzaj膮ca do stwierdzenia, czy administracja wykonuje prawo zgodnie z intencj膮 wyra偶on膮 przez Kongres. Pierwszym aktem, w kt贸rym zosta艂y sformalizowane kontrolne uprawnienia w艂adzy ustawodawczej, by艂 Legislative Reorganzation Act z 1946 r. Stworzy艂 on generalny obowi膮zek sta艂ych komisji Kongresu prowadzenia permanentnego badania realizacji ustawodawstwa. Do tego czasu bowiem kontrola przeprowadzana by艂a sporadycznie, ad hoc i g艂贸wnie za po艣rednictwem specjalnych komisji.

Wynikiem wprowadzenia w 偶ycie wskazanej ustawy by艂y zmiany regulaminowe obliguj膮ce komisje do powo艂ywania podkomisji kontrolnych, przygotowania plan贸w kontroli i umieszczania przy projektach ustaw raport贸w o przewidywanym wp艂ywie rozwi膮za艅 ustawowych na wykonanie dotychczasowych regulacji prawnych. W 1974 roku powo艂ano Generalne Biuro Rachunkowe (GAO), kt贸re sta艂o si臋 organem pomagaj膮cym Kongresowi ocenia膰 realizacj臋 przyj臋tych w ustawach program贸w zleconych administracji. Aby utrzyma膰 kontrol臋 nad stale rozrastaj膮c膮 si臋 biurokracj膮, Kongres musi dysponowa膰 r贸偶nymi technikami. Gdy jedna z nich zawiedzie, musi stosowa膰 inne, w przeciwnym bowiem razie mo偶e doj艣膰 do zdominowania w systemie rz膮d贸w elementu przedstawicielskiego przez technokratyczny. W艣r贸d wielu znanych technik kontroli wymieni膰 nale偶y:

[Czytaj Ca艂o艣膰…]

馃嚭馃嚫 Handel Zagraniczny USA

Problem rozwoju eksportu jako instrumentu tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospo颅darczego i dobrobytu zajmuje podstawowe miejs颅ce w polityce handlu zagranicznego USA. Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych postrzega odkrywanie nowych rynk贸w i rozw贸j eksportu jako jedn膮 z g艂贸wnych cz臋艣ci swojej strategii ekonomicznej, kt贸ra zdaniem oficjalnych przedstawicieli spo颅wodowa艂a nieprzerwany wzrost gospodarczy w okresie ostatnich 7 lat. W latach 90. eksport w 1/3 zapewnia艂 wzrost gospodarki.

Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych w swoich zamie颅rzeniach k艂adzie nacisk na dalsze dzia艂ania zmie颅rzaj膮ce do liberalizacji handlu i globalizacji gos颅podarki jako sprawdzonej na swoim przyk艂adzie metody rozwoju gospodarki kraju.

Dlatego w bud偶ecie USA na 2000 r. wa偶n膮 pozycj臋 zajmuj膮 programy rozwoju handlu za颅granicznego. Jednym z nich jest aktywizacja mi臋dzyresortowych wysi艂k贸w maj膮cych na celu stymulowanie eksportu. Na ten cel przeznacza si臋 108 mln USD, co w przeliczeniu na efekty eks颅portowe powinno przynie艣膰 2 mld USD. Wyja艣nieniem podj臋cia tej inicjatywy s膮 problemy globalne w gospodarce 艣wiatowej, w rezultacie kt贸rych eksport przedsi臋biorstw ameryka艅skich spowolni艂, a w efekcie zmniejsza艂o si臋 zatrudnienie. Poniewa偶 miliony miejsc pracy, jak wida膰 z powy偶szego, zale偶膮 od eksportu administracja uwa偶a, za nieodzowne s艂u偶y膰 pomoc膮 przedsi臋颅biorstwom w kierunku ekspansji ekspertowej.

Do lat 60-tych przemys艂 przetw贸rczy w S Z. wy颅korzystywa艂 g艂贸wnie surowce krajowe. Wyczerpywa颅nie si臋 z艂贸偶 (ropa naft., rudy metali) oraz wysokie koszty eksploatacji powoduj膮 sta艂y wzrost importu surowc贸w mineralnych. Stany Zjednoczone s膮 obe颅cnie jednym z najwi臋kszych importer贸w su颅rowc贸w mineralnych na 艣miecie. Ponad po艂ow臋 zapotrzebowania gospodarki na rop臋 naft po颅krywa import, g艂贸wnie z kraj贸w Bliskiego Wsch., Wenezueli, Meksyku i Nigerii: gaz ziemny jest dostarczany z Kanady i Meksyku, rudy 偶elaza z Kanady, Wenezueli, Brazylii i Chile, nudy i koncentraty miedzi 鈥 z Chile Panu i Zambii, koncentraty cynku i o艂owiu 鈥 z Meksyku, Au颅stralii i Kanady, cyna 鈥 z Boliwii i Malezji, boksyty 鈥 z Suninamu, Gujany, Haiti i Jamajki. USA importuj膮 r贸wnie偶 uran (RPA Kanada), chrom (RPA, Zambia, Filipiny), mangan (g艂. z Brazylii), antymon, kobalt i inne.

[Czytaj Ca艂o艣膰…]


.:: Menu ::.